Tag Archives: Đặng chí Hùng

Tôi gọi họ là Anh Hùng

Đặng Chí Hùng - Trong cuộc chiến mà Bên thắng cuộc (theo cách gọi của tác giả Huy Đức) đã được đặt vào thế “tất nhiên phải thắng” như tôi từng chứng minh trong 2 bài“Những sự thật cần phải biết … Continue reading

Posted in Chimbaobaovn | Tagged | 11 Comments

Trần Đăng Thanh – Ngu toàn tập!

Đặng Chí Hùng - Thật sự là có thể người đọc cho tôi hơi quá đáng khi dùng từ “Ngu” cho ông Đại tá Trần Đăng Thanh của quân đội xã hội chủ nghĩa. Nhưng lục đi lục lại tôi chẳng còn từ … Continue reading

Posted in Bình Luận | Tagged | 1 Comment

Những sự thật cần phải biết – Nổi dậy hay khủng bố?

Đặng Chí Hùng (DLB) - Chính sách khủng bố nằm trong chiến lược của đảng cộng sản Việt Nam và họ đã giấu nó dưới từ ngữ bóng bẩy là “Nhân dân nổi dậy và đồng khởi” để biện minh cho hành động dã … Continue reading

Posted in Chimbaobaovn | Tagged | Leave a comment

Những sự thật cần phải biết (2) – Việt Nam Cộng Hòa – Nạn nhân của chính sách “Ngậm máu phun người”

Đặng chí Hùng (DLB) - Thưa các bạn, là một người trẻ tuổi, chưa một lần được biết đến ngôi trường của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), cũng chưa từng được sống dưới chế độ tự do non trẻ đó, tuy nhiên … Continue reading

Posted in Chimbaobaovn | Tagged | Leave a comment