Lưu trữ cho từ khóa: Bác sĩ Nguyễn Quý Khoáng

Mệnh lệnh từ trái tim

(Hay tâm sự của một trí thức Việt Nam trước hiện tình đất nước) Bác sĩ Nguyễn Quý Khoáng – Việt Nam, ngày 10 tháng 03 năm 2013 Trước tình hình đất nước ngày càng xuống dốc về xã hội, văn … Tiếp tục đọc

Đăng trong Chimbaobaovn | Thẻ | 14 ý kiến